Amore volui
Amore volui

"DÍTĚ BONUS PARTNERSKÉ LÁSKY - TOUHY PO PARTNEROVI. NIKOLI TOUHY PO DÍTĚTI"

Amore volui

AMORE –VOLUI

LÁSKA A CHTĚNÍ SE – chtít se v lásce (doslova - létání v lásce)

Řešení PSYCHOSOMATICKÝCH – fyzicky nevysvětlitelných, zdravotních problémů a hledání příčin těchto problémů na principu NEUSPOKOJENÝCH VZTAHŮ – neuspokojené LÁSCE

Jak ukazují, psychosomatické praxe, nejčastějšími příčinami těchto problémů jsou neuspokojivé až neuspokojené některé ze vztahů.

VĚDOMĚ – na úrovni rozumu PROBLÉMY sice VYŘEŠENÉ, ale NA ÚROVNI podvědomí – CITU, jen POTLAČENÉ, nevyjasněné - NEUZAVŘENÉ.

PSYCHOLOGIE BAREV ODHALÍ KONKRÉTNÍ nevyjasněný podvědomý PROBLÉM, který je potřeba ŘEŠIT jako první. PRVOŘADĚ.

Nejvýraznějším příkladem psychosomatického problému současnosti je nevyjasněná neplodnost.