Amore volui

Příběhy:

Příběh „J+J“

Příběh z psychosomatické ordinace

Žít singl nebo sám


Žít singl nebo sám

Co to znamená žít singl a nebo sám/sama

NEPLODNOST – NEMOC MODERNÍ DOBY


Ale jaká?
Civilizační!!
Způsobená čím?
Špatnou životosprávou!
Lidé neměli nikdy ve svém životě tak rozsáhlé vyživovací možnosti jako dnes. Nikdy neměli takové možnosti dělit čas na odpočinek od fyzické práce, dnes sportu, a dříve zábavy, dnes práce duševní.
Tak jakýpak nářek na životosprávu?
Problém bude asi někde jinde!


Příklad ze současné doby.

Mám přítelkyni. Řekněme, že ona má mě.
Ona má svou domácnost ve svém rodinném domku a já mám svou domácnost, také ve svém rodinném domku. Dnes je spoustu singlů, jež žijí ve svých bytech a je otázka, zda ti co žijí dva v jednom bytě, v podstatě také nežijí singl, jen ve společném bytě. Neříká se jim, že žijí singl, jen proto, že spolu spí a tak provozují sex. Jinak ze sociálního hlediska, hlediska společných zájmů a chování se k sobě, v podstatě žijí singl.

Vraťme se však ke mně a k mé přítelkyni.
Ona, její širší rodina a v podstatě i má širší rodina nemohou pochopit, proč se s ní již rok rozcházím a vyčítám ji, její nezájem, spíše nezájem, o mne.
Sex pomineme. Oba jsme ve věku, kdy sex již není to hlavní mezi mužem a ženou. Jinak z pohledu jejího a všech ne zúčasněných, je ona pracovitá, pořádná, starostlivá a není to žádná cuchta ani špindíra. Prostě hodná ženská jakých je dneska spousty.
PRODUKT ŽENSKOSTI DNEŠNÍ DOBY.

Proč tedy nejsem spokojený?
Ona se stará o svoji domácnost. Okolo domu a na zahradě je dost práce i mimo vlastní byt. Je opravdu pracovitá. O zahrádku se vzorně stará stejně jako o domácnost. I králíky si pořídila. Za ten rok co se s ní rozcházím, si udělala i větší část práce na úpravě dlažby okolo domu.

Kdežto já? Okolo domu, na zahrádce, v domácnosti, od té doby co jsme spolu, dělám to nejnutnější. Podle potřeby umyji nádobí, zametu, vytřu. Pochopitelně vyperu a starám se sobě o jídlo. Dnes se příliš nežehlí, a když tak, tak i to dokážu.
Jen pavučiny vymetám a prach utírám, jen když už to jinak nejde.
Ještě před rokem, kdy jsem jezdil za přítelkyní, jak jen to šlo, jsem u přítelkyně vykonával veškeré mužské práce. Od výměny žárovky, až po stahování králíků. (kdo má dům anebo jen byt, má představu co vše se může na domě přihodit a jak je to se řemeslníky).
K přítelkyni se dnes snažím jezdit co nejméně a je to pro mne dost složité. Chybí mi sociální kontakt. Zájem o někoho. Starat se i o něco více jak jen sám o sebe. I jen povídání si s někým má pro mne svůj význam, i když povídat bych si mohl i v hospodě. (Kde dnes mnoho podobných hledá útočiště)

Teď k tomu proč toto celé píši.
Přítelkyně chce, abych k ní přijel zabít králíka. Já ji na to odpověděl, že mne nemá kdo utřít prach a ona, ostatně jako o cokoliv v mé domácnosti, o to nemá zájem.
To se mi však ona vysmála. Co to je za problém utírat prach? Že když to před někým někde řeknu, vysměje se mi, ale že když ona si bude muset zabít a stahovat králíka, budou ji všichni obdivovat a chválit.
Já bych prach dokázal utřít, co by ne. Jistě mnohem snadněji než ona dokáže zabít a stáhnout králíka. Otázka je, proč bych jí zabíjel králíka a ostatně proč jsem dělal všechny mužské práce okolo její domácnosti, když jí nezajímá moje domácnost? A mám pocit, že ani já.
Není náhodou na čase, když ji vyhovuje v jejím pojetí soužití, žít tak, čemu já říkám singl a já singl žít neumím a žít nechci, si hledal jinou přítelkyni?
Třeba se naučím žít singl stejně, jako dnes naučilo mnoho žen – matek, žít singl své syny.
Chtějí dnes vůbec ženy žít v páru?
Vědí dnes vůbec ženy, co to znamená nežít singl?
Mají dnes vůbec muži jinou šanci, než žít sami a to i když nemají zájem žít singl?
Mají vůbec dnes ženy představu co to znamená, být, z dnešního pohledu, „Muž lovec a žena strážkyně ohně“. Když lov se změnil v práci, kterou mohou vykonávat oba a oheň se změnil v domácnost jež jsou stejně tak schopni zvládnout oba? Žena i muž.

A jsme u problému odpovědi na začátku ze začátku.
Čím je způsobená současná neplodnost?
Sexem?
O sexu toho tolik jako dnes lidé nikdy nevěděli, neboť se o něm nikdy tolika veřejně nemluvilo.
Že sex není, pro početí to nejpodstatnější dokazuje dnes asistovaná reprodukce, zvláště když jsou lesbičky schopny tak otěhotnět snáze, než ženy z heterosexuálního vztahu.
Celý problém s neplodností současné populace je v onom rozlišení vnímání pojmu, když se v Česku řekne, že žije někdo singl anebo že žije sám.

Žít sám, v Česku, ještě neznamená žít singl.
Někdo žije sám a může mít k někomu bližší vztah v tom, že mu na někom záleží, je schopen se o někoho zajímat, věnuje se někomu více – MILUJE jej více, více po něm touží, než někdo kdo žije v páru.
A naopak. Jsou páry, jež spolu žijí více ze zvyku a setrvačnosti, než ze vzájemné LÁSKY – touhy jeden po druhém.
Tedy singl.
Vzhledem ke vztahu současných žen k mužům, jsem odsouzen žít singl ve dvojici anebo mám šanci do budoucna žít sám v touze po někom konkrétním? S konkrétní ženou v LÁSCE -touze po ní, i když děti, vzhledem k svému věku, kdy dospívají vnoučata, zájem již nemám? Singl, nebo sám?
Obecně – bez zájmu o kohokoliv, jen snad o sex s partnerem, abych měl potomka, i když z pohledu touhy po partnerovi jsem neplodný, neplodná. Anebo jen sám, v odloučení, kus cesty od osoby, jež po mne touží, má zájem o mne stejně jako já o ní a být tak plodný v LÁSCE - touze po ní. Byt tak plodný i jako muž/žena v tom mít potomka.
Mobil a webová kamera do značné míry nahradí každodenní osobní kontakt a spojení se ženou z druhé strany republiky, tak že, Raději sám, než singl, i když je to pro mne těžké!

Příběh Milana Fikara