Amore volui
Amore volui

"DÍTĚ BONUS PARTNERSKÉ LÁSKY - TOUHY PO PARTNEROVI. NIKOLI TOUHY PO DÍTĚTI"

Pražský kontakt:

Setkání v kanceláři Chelčického 11, Praha 3

Po telefonickém objednání na: 724 740 548

Ceník s doporučenou frekvencí kontaktů do potvrzení úspěšného těhotenství.

Úvodní kontakt – seznámení jak vypracovávat test, vypracování testu – vyhodnocení testu s doplňujícími otázkami na klienta – tedy vstupní pohovor – cirka 60-90 minut ……800,- Kč

Kontakt s frekvencí po zhruba 3-4měsíčních cyklech s vypracováním testu – zjištění psychosomatické změny, až po možnost otěhotnění a určení pohlaví pravděpodobného potomka – dle délky trvání osobní konzultace…….. od 300 -500 Kč.

Požadovaný je však alespoň poštovně písemný kontakt – vypracování a zaslání testu klientem a zaslání poštou, s onou frekvencí 3-4 měsíců a v případě účasti klienta na doporučené terapeutické akci zhruba tři týdny po dané akci, s písemnou odpovědí klientovi o dosažené psychosomatické změně …….200,- Kč zaslaných na účet 190164830/0300

Předpokládaný poslední kontakt – zaslání vypracovaného testu partnerskou dvojící v období potvrzení těhotenství. Vyhodnocení tohoto testu dané partnerské dvojice bude sloužit k uřčení pohlaví počatého potomka, stanovení předpokládaného průběhu těhotenství, geneticky zdravotních a duševních předpokladů o proti rodičům, předpokládané pravolevé mozkové aktivity potomka (zda logicky a nebo naopak umělecky zaměřený). Zasláno rodičům na požádání zhruba za 1000,- Kč