Amore volui
Amore volui

"DÍTĚ BONUS PARTNERSKÉ LÁSKY - TOUHY PO PARTNEROVI. NIKOLI TOUHY PO DÍTĚTI"

Amore volui

"Chci li dítě, nemohu chtít dítě, ale musím milovat partnera tak, aby on chtěl, ona chtěla, mě.
Dítě již pak přijde samo."

V současné době se mnoho partnerských párů, v médiích se uvádí že až 25% populace, se potýká s problémy početí potomka. Často se tento problém řeší v souvislosti se stravovacími návyky a celkově se způsobem zdravého životního stylu. Tedy se vším co by nějak mohlo souviset se zdravím a civilizačními chorobami. Většinou se však zapomíná na zdravý partnerský vztah a nebo se o něm alespoň nemluví, nedoceňuje ve spojitosti s psychosomatikou.


Zapomíná se na změny vzájemných mezilidských vztahů, včetně vztahu uvnitř partnerských párů.


Nejsem zastáncem společensky povinného vdávání se a ženění, ale příklad partnerského soužití má stále svůj význam, jako příklad partnerského chování se pro následující generace. Tedy chování vychovatelů, jako příklad pro děti a děti jejich dětí v chování k jejich možným, budoucím partnerům.


Jak je možné, že současné společenské vzory nejsou vhodné a projevují se prohlubující partnerskou neplodností? Vždyť sex, jako základní předpoklad početí, již není ve společnosti tabu a tak o mnoho více žen je schopno dosáhnout při sexu vyvrcholení. Proč jsou tedy s početím potomka stále větší a větší problémy?


Je třeba si uvědomit, že dnes chce mít potomky a to podstatně ve vyšším věku, druhá až třetí generace rodičů, jež mnozí z nich vyrostli, bez vzoru partnerského soužití u jejich rodičů. Vyrostli v rodinách, kde ve vhodnou výchovnou dobu pro dítě, chyběl jeden z partnerských vzorů. Záměrně nepíši jeden z rodičů. Jako o vhodný partnerský vzor nemusí jít o rodiče, natož o biologického rodiče, ale o vhodné partnerské soužití u svých nejbližších.


Důležitý je spokojený partnerský vzor. Nezná li partnerský pár toužící po potomkovi vhodný partnerský vzor a příklad, zpravidla partnerka muže miluje, nikoliv však jako partnera, ale jako mužský vzor - svého otce a partner svou ženu sexuálně uspokojuje, nikoliv však pro touhu po partnerce, ale pro touhu po sexu. Tak se v podstatě chtějí, jako partneři, tak málo, že jejich psachosomatika , zdravé chtění se, není tak zdravé, aby jim umožnilo mí ti potomka.


Asistovaná reprodukce sice nahradí početí při sexu a pohlavní hormony pohlavních žláz podávané asistovanou reprodukcí, zpětnou vazbou mezi pohlavními orgány a centrální nervovou soustavou částečně upraví chtění partnera u ženy, ale za jakou cenu? Finanční, časovou, zdravotních problémů ženy a v neposlední řadě, pravděpodobné zdravotní problémy potomka.


Zastávám názor, že všem těmto problémům se dá předejít a proventivně řešit nalezením chybějících emocí. Případně úpravou přehnaných emocí, a tak dostatečnou úpravou - dodatečným prožitím emocí k rodiči - rodičům upravit své chtění partnera, ale i partnerem. Tak docílit nejen partnerskou spokojenost, ale i narozerní kýženého potomka.


Biolodicko psychologické vnímání barev

Láska partnerů a početí potomka

Jak partnerské emoce ovlivňují početí potomka a jeho pohlaví


Stáhnout dokument

Psychosomatika neplodnost a asistovaná reprodukce

Láska partnerů a početí potomka

Jak partnerské emoce ovlivňují početí potomka a jeho pohlaví


Stáhnout dokument

Psychosomatické problémy

Partnerské vztahy a neplodnost

Psychosomatické problémy a neschopnost počít potomka


Stáhnout dokument

Graf barev partnerského chtění se pro početí

Láska partnerů a početí potomka

Jak partnerské emoce ovlivňují početí potomka a jeho pohlaví

Stáhnout dokument


Pět prostorů

Pět prostorůStáhnout dokument + návod